Granična policija Bosne i Hercegovine je objavila licitaciju za prodaju sredstava prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda. U prodaji su automobili, kombiji, čamac, motorne sanke, agregat i još mnogo toga.

Kriterij za vrednovanje ponude je najviša ponuđena cijena za svako pojedino motorno vozilo ili ostala prevozna sredstva - plovila.

Početne cijene se kreću od 500 KM do 13.500 KM.

"Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja - licitacije, imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije dva sata prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit", naveli su u pozivu.

Kaucija/depozit za motorna vozila procijenjene početne vrijednosti u rasponu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM iznosi 800,00 KM, a za motorna vozila procijenjene početne vrijednosti u rasponu od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM iznosi 2.000,00 KM.

Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 22.7.2024. godine u 13 sati na adresi Granične policije BiH Sarajevo, prenosi Akta.