"Dana 21.6.2024.godine, u 12:24 sati došlo je do raspada elektroenergetskih sustava Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske. Prema prvim preliminarnim analizama i informacijama koje su predstavljene na telekonferenciji održanoj 21.6.2024. godine u 16:30 sati u organizaciji Europske asocijacije operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je krenuo u 12:20 sati u elektroprijenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka)", priopćeno je danas iz Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH).

Prekomijerni tokovi

Kako se navodi, iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sustava je bila u pogonu s normalnim pogonskim parametrima.

Nakon ispada spomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sustav Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Na ovaj način prijenosni sustav Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji, priopćeno je danas.

Potom, pojasnili su, kako je došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih vodova.

''Uslijed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, dolazi do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12:22 sati, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske (priobalni dio) koji se dogodio u narednih 60 – 90s. Obzirom da je elektroenergetski sustav BiH sastavni dio jedinstvenog prijenosnog sustava kontinentalne Europe, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je bio neminovan i bez mogućnosti sprječavanja eskalacije imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji. U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenut ćemo da prijenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sustav za nadzor prijenosne mreže BiH (SCADA/EMS) u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježi tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima'', navedeno je.

Black-out

Za razliku od 20.6.2024.godine, kada se desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH, gdje je pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen raspad elektroenergetskog sustava BiH, događaj od 21.6.2024. je zbog svog intenziteta i brzine eskalacije bio u potpunosti van operativne kontrole DC NOSBiH-a i mogućnosti sprječavanja, priopćili su.

Adekvatnim dispečerskim akcijama koje se primjenjuju pri podizanju sustava iz “black-out” stanja, operativno osoblje DC NOSBiH-a u najkraćem vremenskom roku je stabiliziralo elektroenergetski sustav BiH.

''U skladu s propisanim procedurama i pravilima upravljanja prijenosnim sustavom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinkronizacije i osiguranja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje. Resinkronizacija elektroenergetskog sustava BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana i nemogućnošću njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena je u rekordnom roku od dva sata. Detaljna analiza događaja će u skladu s ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena sljedećih tjedana o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sustavu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata'', poručili su danas iz NOS BiH.

Ojačati sustav

''Kako bi se ovakve i slične situacije prevenirale od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prijenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sustava (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove'', navedeno je.

Inače, Od 2005. godine Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) upravlja sustavom prijenosa električne energije u BiH u svrhu osiguranja kontinuirane opskrbe električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta za dobrobit građana BiH.