Središnjem izbornom povjerenstvu BiH su predane kandidacijske liste za predstojeće Lokalne izbore u BiH.

Portal Rama-Prozor.info donosi popis kandidata od tri stranke koje sudjeluju u općinskoj izbornoj utrci u Prozoru-Rami, to su HDZ BIH Rama, Ramska narodna stranka i HDZ 1990. Popis kandidata za općinsko vijeće:

HDZ BIH Rama:

Ante Pavličević
Božana Nikolić
Drago Tule
Dragan Baketarić
Danijela Bilić
Ivan Tadić
Ivka Babić
Ivan Džalto
Božana Biloš
Mirko Kolakušić
Slađana Vladić
Ivan Peran
Glorija Ćališ
Josip Bošnjak
Ivan Džolan
Blaženka Fofić
Ivan Antunović
Ankica Jozić
Ivan Jurić
Kristijan Nikolić
Kata Vukoja
Ljuban Zelenika

Ramska narodna stranka:

Mara Anđelić
Branko Burić
Marija Bešker
Gabrijel Malekinušić
Antonela Uložnik
Martina Nevistić
Danijel Burečić
Marinko Cvitanović
Ivana Galić
Ivan Topić
Mrijana Radić
Tomislav Džalto
Magdalena Zelenika
Jozo Kordić
Boris Faletar
Ana Tomić
Filip Šimunović
Katarina Ćališ
Niko Tomić
Mijo Matešić
Iva Dedić
Tomislav Mišura
Julijana Juričević
Ivica Ivić
Tomo Vukoja
Antonija Glibo

HDZ 1990:

Ilija Cvitanović
Ljubica Dedić
Mario Tomić
Pero Kovačević
Ivana Markić
Zdravko Jozić
Josipa Rumbočić
Mario Markešić
Katarina Iličić
Jure Tadić
Marijana Jelić
Tomo Miličević
Luca Nikolić
Tomislav Barišić
Ivan Bošnjak
Ruža Babić
Ivan Šarčević
Danijela Mišura
Mato Bulaja
Anton Vladić

Ovi kandidati predstavljat će svoje stranke i boriti se za mjesta u općinskom vijeću, u nadi da će pridonijeti razvoju i boljitku svojih zajednica.

Lokalni izbori zakazani su 6. listopada 2024., a građani će imati priliku birati svoje predstavnike koji će odlučivati o lokalnim pitanjima i politikama.