Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je u srijedu Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekt podrške zapošljavanju (ESP2). Time su ispunjeni svi formalni uslovi za početak implementacije projekta u Federaciji BiH.

Svjetska banka, ohrabrena uspjehom prethodnog Projekta podrške zapošljavanju (ESP), odlučila je dodatno podržati aktivnosti zapošljavanja ciljanih grupa registrovanih tražitelja posla u formalnom sektoru kroz ESP2.

Cilj ESP2 je povećanje zapošljavanja u formalnom privatnom sektoru među ciljnim grupama registriranih lica koja traže posao putem financiranja aktivnih programa tržišta rada (ALMP), jačanja posredovanja u zapošljavanju i praćenja i evaluacije usluga zapošljavanja u javnom sektoru.

Projekt ESP2 u Federaciji BiH predviđa dvije ključne komponente, odnosno tehničku podršku na projektu i povećavanje zapošljavanja putem aktivnih mjera tržišta rada (ALMP) za što je planirano 24,675 milijuna EUR, odnosno 48,260 milijuna KM.

Projektne aktivnosti u Federaciji BiH uključuju:

- Podršku Javnim službama za zapošljavanje u implementaciji aktivnih programa tržišta rada i unaprjeđenju pružanja usluga tražiteljima posla.
- Unaprjeđenje funkcije posredovanja i monitoringa tržišta rada.
- Revidiranje dizajna ALMP na osnovu monitoringa i evaluacije utjecaja i
- Unaprjeđenje kapaciteta i efikasnosti javnih službi za zapošljavanje, razvoj i pilot-testiranje novih mjera za podršku zapošljavanja, te analitički rad fokusiran na unaprjeđenje profiliranja žena na margini tržišta rada.

Tehnička podrška podrazumijeva podršku za implementaciju i upravljanje projektom, uključujući nabavku, financijsko upravljanje, okolišno i socijalno upravljanje, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Projekt će se realizirati u oba entiteta Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.